[tidy error]

Vinterroning

Vinterroning er vinterhalvårets roning: solo-vinterstrand i storm.jpg

  • fra standerstrygning (sædvanligvis første lørdag i november)
  • til standerhejsning (sædvanligvis 2. sidste lørdag i april).

Ifølge klubbens sikkerhedsbestemmelser kræver det, at man er vinterfrigivet.

Vinterfrigivelse

Betingelserne for at blive vinterfrigivet er

  • at du har roet en rosæson (ud over den sæson hvor du blev frigivet),
  • at du har roet minimum 200 km i indeværende år
  • at du har deltaget i og bestået vinterkurset.

Hvis du er førsteårsroer, kan du søge om dispensation fra kravet om at have roet i to rosæsoner. Det er blandt andet en betingelse, at du har roet rigtigt meget (mindst 400 km).

 

Sikkerhedsudvalget kan give dispensation fra overstående regler, hvis udvalget vurderer, at du forsvarligt vil kunne ro om vinteren.

Hvordan frigives du til vinterroning?

Når du ønsker at blive godkendt til vinterroning, skal du gennemføre og bestå vinterkurset, som sædvanligvis finder sted søndagen efter standerstrygningen (som er den første lørdag i november). + en weekend-dag i januar. Vinterkurset annonceres som alle andre aktiviteter i aktivitetskalenderen.

Bemærk, at vinterfrigivelse er en forudsætning for at blive solofrigivet. Såfremt du ikke er vinterfrigivet, når et soloforløb starter, skal du gennemgå en vinterfrigivelse for at fortsætte på soloforløbet.