Soloforløb i havkajak

Kort om RK's soloforløb:

RK oprettede solo-uddannelsen som et tilbud til havkajakroere som ønskede at udvikle sig for at kunne ro under mere udfordrende forhold.

Vil du være solofrigivet i havkajak?


Har du lyst til at blive en bedre havkajakroer og få større muligheder for at dyrke din bedste fritidsinteresse? Så bliv solofrigivet!
BrændingenVi arbejder med roteknik, navigation og turledelse og opbygger på den måde erfaring og viden til at kunne ro sikkert under mere eksponerede forhold og tage ansvar for andre roere.
Solofrigivelse er en forudsætning for at være roleder i klubben.
I solofrigivelsesforløbet vil du opleve
 • at udvikle roteknik, redningsteknikker, praktisk erfaring og viden til at kunne ro sikkert i hårdt vejr
 • at lære turplanlægning og ledelse af mindre grupper
 • at nyde godt af erfarne solofrigivne og instruktørers viden og evner
 • at træne og erfaringsudveksle med andre solokandidater.
Soloforløbets indhold

Man bliver solofrigivet ved at gennemgå et solofrigivelsesforløb. Soloforløbet indeholder:
 • 1 kick-off weekend og 4 dagsture over 6 måneder - hver tur med forudgående forberedelse (turplanlægning, strøm, tidevand, åbent kryds, navigation, stort havnekryds, risikofaktorer ved kajakroning, redningsøvelser, navigation med kompas/GPS, rutelægning inkl natsejlads).
 • Tekniktræningsdage hvor teknikken flyttes fra fladt vand og ud i bølger
 • Førstehjælpskursus (hvis du ikke allerede har det).
 • Hypotermi-dag sammen med vinterfrigivne i vandet efter standerstrygning.
 • Og så selvfølgelig din egen rotid på vandet alene og sammen med andre.
Forudsætninger for deltagelse i soloforløbet
 • Frigivelse og vintergodkendelse i Rungsted Kajakklub.
 • 300 km roet per 1. august samme år som soloforløbet starter.
 • Roteknik i havkajak på IPP 3-niveau (certifikat eller prøvning).
 • Turerfaring fra dagsture uden for lokalt rovand - minimum 4 ture.

Det praktiske for soloforløbet

Tilkendegivelse og tilmelding

Ønsker du at være med i solofrigivelsesforløbet, så kontakt Lars Korsbjerg korsbau@yahoo.dk senest den 1. august det år, du vil påbegynde forløbet.

Flere oplysninger

Hvis du vil vide mere, så kontakt Lars Korsbjerg for at høre nærmere - Lars K er klubbens soloforløbskoordinator.