Introforløb

Hvem deltager på et introduktionsforløb? Intro III 2011

Nye medlemmer, som ikke har tilstrækkelig forudgående roerfaring, men er i god fysisk form, skal igennem et introduktionsforløb, inden de kan indstille sig til frigivelse.

Hvordan foregår et introduktionsforløb?

Introduktionsforløbet består af:

  • Introduktionsaften.
  • Kursusdage på weekenddage + hverdagsaftener.
  • Heldagstur i fremmed rovand.
  • Svømmeprøve.
  • Frigivelse.

Deltagelse i hele forløbet er obligatorisk

Da uddannelsesforløbet er sammenhængende og intensivt, er deltagelse i hele introduktionsforløbet obligatorisk, dog kan et afbud ved sygdom eller lignende accepteres. Det er derfor vigtigt, at kursisten gør sig overvejelser, om hele introduktionsforløbet kan passes ind i kalenderen.

Instruktører fra Rungsted Kajakklub varetager undervisningen

Uddannelsen vil blive varetaget af instruktører og hjælpeinstruktører fra Rungsted Kajakklub. Det vil være de samme instruktører fra introduktionskursus, som følger holdet på de efterfølgende faste kursusdage.

På aftenen for frigivelse vil det være instruktører udpeget af klubbens sikkerhedsudvalg, der vil vurdere kursisternes rofærdigheder og teoretiske viden.

Hvad koster det?

Prisen fremgår af klubbens satser.

Hvorfor foregår det på denne måde?

Formålet med den nuværende form er:

  • at sikre et sammenhængende og hurtigt uddannelsesforløb med faste kursusdage og ensartede og faste rotemaer
  • at sikre, at alle kursister - i videst muligt omfang - frigives og IPP2-certificeres i begge kajaktyper.
  • at klubben undgår at have et efterslæb af ikke-frigivne roere.
  • at Intro-kurset ikke blokerer for andre klubarrangementer.