Videokamera

Klubben har anskaffet et fullHD-videokamera - Panasonic HC-V160 - til brug i undervisningen i alle kajakroningens facetter.

Vi har i forsommeren 2017 afprøvet kameraet i forbindelse med et kursus i rotag for turkajakroere, hvor kursisterne blev filmet forfra, fra siden og bagfra, og herefter blev optagelserne via PC projiceret op på whiteboard i klubhuset til fælles evaluering af deltagernes rotag.

Det har været en øjenåbner og et meget virkningsfuldt, pædagogisk hjælpemiddel, som anbefales udbredt til andre uddannelsesaktiviteter.

Indtil der er fundet en permanent og sikker løsning på opbevaringen af videokameraet i klubhuset, opbevares det hjemme hos turkajakinstruktør Torsten Damsgaard i Birkerød.

Ring 4581 5399 eller mail tod@os.dk for en aftale om lån af kameraet.